Preview Mode Links will not work in preview mode

KetogenPodden


Feb 28, 2021

Mange mener det kan være vanskelig å ha epilepsi og leve på ketogen diett hvis man bor i distriktene, langt borte fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og andre sentrale fagmiljøer.

KetogenPodden dro til Sørlandet for å høre hva overlege Thorsten Gerstner ved Sørlandet sykehus i Arendal mener om det.

I tillegg besøkte vi Elisabeth Paulsen i Kristiansand. Hun er mor til Mads, som lenge stod på ketogen diett for sin epilepsi. I denne episoden forteller de om sine hverdager og at det ikke har vært noe problem for dem å få tak i ketogene råvarer, legemidler, oppskrifter og medisinsk kompetanse.

Vi tar gjerne imot dine spørsmål og kommentarer på ketogenpodden@gmail.com. Vi vil svare på utvalgte henvendelser i en senere episode av KetogenPodden.

KetogenPodden er et samarbeid mellom Epilepsiforbundet og Nutricia. Programleder er Steffen Fjærvik. Serien er produsert av Roy Hovdan og Hovdan.Com AS.